"Corum Świat Górnika” zwiększył wytwarzanie produktów i dostarczył urządzenia prawie na 200 mln UAH

26 Kwiecień 2018

Na podstawie wyników I kwartału 2018 roku zakład "Corum Świat Górnika” zwiększył zakres produkcji o 32% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Produkcja towarów od stycznia do marca stanowiła 199,5 mln UAH. Wśród podstawowych urządzeń – przenośniki zgrzebłowe, kombajny ścianowe, podstacje transformatorowe i wyniesione systemy podawania kombajnu.

Taką skuteczność udało się osiągnąć dzięki zwiększeniu zakresów zawartych umów Corum Group. To zapewniło firmie ponad 100% wydajność. Kontynuowanie rozbudowy „wąskich miejsc” produkcji i nabycie nowego współczesnego urządzenia umożliwiło wykonanie zwiększonej ilości zamówień w okresie wykonania kontraktów, a w niektórych przypadkach – nawet wcześniej.

„Tylko w okresie od końca 2016 do stycznia 2018 roku park obrabiarek zakładu się zwiększył o cały szereg nowych urządzeń takich jak: frezarkowo-wiertarkowe centrum obróbkowe DOOSAN, obrabiarka elektroerozyjna Mitsubishi, piec elektryczny do obróbki cieplnej metali, inwertory spawalnicze TAURUS, – komentuje Dyrektor Zakładu "Corum Świat Górnika” Oleksandr Kovalchuk. – Inwestycje w produkcję – to około 60 mln UAH – całkiem się potwierdziły: pozwoliły zrezygnować z outsourcingu wielu podzespołów, w szczególności części do obudowy do kombajnów, zmniejszyć terminy obróbki części, zwiększyć jakość wyrobów. To skutkowało zwiększeniem zdolności przepustowej, co spowodowało zwiększenie wydajności”.

Utrzymywanie i rozwój mocy produkcyjnych – poważny krok do zwiększenia potencjału zakładu w celu wykonania wzrastającego zakresu zamówień, przekonany Oleksandr Kovalchuk. „Produkujemy urządzenia w oparciu o potrzeby konkretnego zleceniodawcy, przy czym proponujemy mu nie tylko urządzenia, a kompleksowe rozwiązania. Na przykład, jeżeli klient ma zadanie zwiększenia wydobycia, dopasowujemy kompletację urządzeń, które będą skuteczne dla osiągnięcia właśnie tego celu. Skuteczność tego podejścia jest oczywista: zakład otrzymał zamówienia na cały 2018 rok i pierwszą połowę 2019”.

Od stycznia do marca 2018 roku "Corum Świat Górnika” wykonał zamówienia na produkcję i dostawę 12 jednostek dużych urządzeń dla rynku krajowego i rynku obcego. Do nich należą – 4 przenośniki zgrzebłowe, 4 kombajny ścianowe, 7 podstacji transformatorowych, 3 wyniesione systemy podawania kombajnu i inne rodzaje urządzeń i podzespołów. Główni konsumenci wyrobów – to firmy DTEK, a także firmy Estonii i Kazachstanu.

W drugim kwartale planujemy wykonanie i dostawę jeszcze 9 potężnych pozycji. Wśród liderów dostaw – modernizowane kombajny ścianowe КА200 i UKD200-500, przenośniki zgrzebłowe SP250 i SP251, podstacje transformatorowe KPTV, podzespoły do kombajnów. Już w kwietniu oczekujemy zwiększenie produkcji towarów o 28% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

Najnowsze wiadomości