Ildar Salejew został mianowany dyrektorem generalnym DTEK Energo

18 Styczeń 2021

Od dnia 14 stycznia 2021 roku Ildar Salejew został mianowany na stanowisko dyrektora generalnego DTEK Energo.  Dmitrij Sacharuk , który wcześniej prowadził firmę, został mianowany dyrektorem wykonawczym DTEK Energo. 

„Biorąc pod uwagę trendy globalne, energetyka ukraińska przechodzi zasadniczą transformację.  Zmiany dotyczą przede wszystkim energetyki cieplnej oraz przemysłu węglowego, ponieważ istotnie przyczynią się one do dekarbonizacji gospodarki i ochrony klimatu, – zaznaczył dyrektor generalny DTEK Maksym Tymczenko .  – Nowy kierownik DTEK Energo ma przed sobą skomplikowane zadanie: przygotować elektrownie cieplne do przejścia do nowego trybu działania w zjednoczonym systemie Ukrainy, byćaktywnym uczestnikiem rynku usług wsparcia i znaleźć punkty wzrostu poprzez aprobatę nowych technologii”.

Ildar Salejew jest doświadczonym kierownikiem posiadającym wizję strategiczną oraz wysoki poziom kwalifikacji zawodowych.  Rozpoczął karierę zawodową w 2006 roku w DTEK jako kierownik wydziału inwestycji w przedsiębiorstwa przemysłu węglowego.  W 2010 roku przeszedł do Corum Group, gdzie przy jego aktywnym udziale skutecznie
przeprowadzono integrację rozłączonych przedsiębiorstw w jednolity biznes, stworzono centrum R&D, opracowano produkty innowacyjne oraz dokonano wejścia firmy na nowe rynki.  Od 2015 roku kontynuował pracę w grupie Metinwest Holding na stanowisku kierownika wydziału zakupień dotyczących działalności operacyjnej.  W sierpniu 2018 roku Ildar Salejew został kierownikiem Prywatnej spółki akcyjnej „DMZ” („Doneckstal”) i uczynił przedsiębiorstwo liderem w dziedzinie dostaw koncentratu węgla koksowego w Ukrainie zgodnie z wynikami roku 2019. Od października 2020 roku dołączył się do zespołu DTEK Energo jako dyrektor operacyjny. 

„Aby i nadal pozostawać liderem na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, musimy aktywnie pracować w ramach naszych kluczowych kierunków.  Naszym priorytetem jest zwiększenie efektywności operacyjnej i elastyczności biznesu, co pozwala zwiększyć konkurencyjność naszego węgla i kilowatogodziny.  Planujemy nadal realizować projekty dotyczące cyfryzacji przedsiębiorstw oraz rozwijać nowe kierunki naszej działalności. Oprócz zadań produkcyjnych, DTEK Energo nadal działa w kierunku stałego rozwoju biznesu – w centrum zainteresowanie są ekologia, bezpieczeństwo produkcji, rozwój, szkolenie personelu oraz sprawiedliwa transformacja regionów górniczych.  Dlatego nasz biznes musi stawać się więcej technologicznym, efektywnym i nowoczesnym”, - zaznaczył dyrektor generalny DTEK Energo Ildar Salejew. 

Najnowsze wiadomości