3 poziomy kontroli jakości Jak Corum Group dba o jakość swoich produktów

09 Listopad 2020

12 listopada będziemy obchodzić Światowy Dzień Jakości. W przeddzień tego święta Anastasia Gulina, szefowa działu zarządzania jakością firmy Corum Group, opowiedziała o „wewnętrznej kuchni” firmy i zdradziła tajemnicę, która zachęca klientów do powrotu do Corum Group z nowymi zamówieniami.

191011 CRM [HeadShot-Office]-189.jpg

- Anastasio, Corum Group podnosi jakość swoich produktów średnio o 13% rocznie. Jest to stabilny wskaźnik w ciągu ostatnich 5 lat. Proszę, powiedz nam, jak firma osiąga takie wyniki?

- Jednym z głównych czynników sukcesu jest nasz system kontroli jakości produktów: wszystkie produkty Corum Group przechodzą trzystopniową kontrolę jakości przed wysyłką do klienta.

Pierwszym poziomem jest kontrola przychodząca surowców, materiałów i komponentów, które wykorzystamy w produkcji. Inspektorzy naszej służby kontroli jakości sprawdzają każdą dostawę. Kontroli podlega cały szereg parametrów, z których część kontrolujemy w naszych laboratoriach. Sprawdzenie jakości materiałów przed wykorzystaniem w produkcji pozwala między innymi zaoszczędzić czas i pieniądze, a tym samym zaoferować naszemu klientowi dobrą wartość produktu.

- Drugi…

- Drugim poziomem jest kontrola podczas produkcji. Ona również dzieli się na trzy etapy. Pierwszą osobą, która sprawdza jakość części, jest wykonawca, czyli pracownik, który ją wykonał. Jego zadaniem jest upewnienie się, że część jest w pełni zgodna z dokumentacją projektową. Dopiero potem przekazuje ją do kontroli swojemu bezpośredniemu przełożonemu - majstrowi. To drugi etap kontroli jakości. Po tych dwóch etapach część trafia do inspektora kontroli jakości Corum Group. Dopiero po sprawdzeniu i potwierdzeniu zgodności części ze wszystkimi niezbędnymi parametrami zostaje przekazana do kolejnego warsztatu. Należy zaznaczyć, że nasze laboratoria zajmują się sprawdzaniem produktów w trakcie procesu produkcyjnego - przeprowadzają kontrolę, do której potrzebny jest specjalny sprzęt, np. analizę składu chemicznego czy wytrzymałości metalu.

Trzeci etap kontroli jakości to kontrola wyrobów gotowych na wyjściu:
testy produkcyjne na stanowiskach fabrycznych. Tam sprzęt Corum Group jest poddawany zwiększonym obciążeniom i sprawdzany jest współczynnik bezpieczeństwa. Do klienta wysyłany jest tylko sprzęt, który pomyślnie przeszedł wszystkie testy.

- Taka kontrola chyba wymaga użycia nowoczesnego sprzętu?

- W zeszłym roku zmodernizowaliśmy wyposażenie naszego laboratorium: zakupiliśmy stacjonarny spektrometr do analizy metali SPECTROMAXx LMX07 (Niemcy). Jest to rodzaj aparatu rentgenowskiego, który pozwala zbadać wewnętrzną budowę metalu i określić, czy metal wytrzyma przyszłe obciążenia podczas użytkowania.

DSCN3883.jpg
DSCN3888.jpg

Do kontroli parametrów geometrycznych produktów używamy współrzędnościowej maszyny pomiarowej GLOBAL 12.22.10 PERFORMANCE (Włochy) będącej ultraprecyzyjnym sprzętem pomiarowym, który umożliwia wyznaczenie wymiarów części z dokładnością wynoszącą dziesiąte tysięcznych milimetra. Oznacza to, że część, która została wykonana z taką precyzją, idealnie będzie układać się na swoim miejscu podczas montażu urządzenia. Na końcu, idealne parametry każdej części zapewniają niezawodność całego sprzętu.

Corum Group planuje zakup kolejnej współrzędnościowej maszyny pomiarowej nowej generacji do kontroli parametrów geometrycznych części o bardziej złożonych kształtach geometrycznych.

Podsumowując, pracownicy naszej służby kontroli jakości wykorzystują w swojej pracy kilkaset rodzajów przyrządów pomiarowych i urządzeń do kontroli jakości powierzchni, konstrukcji metalowej, wymiarów, oceny właściwości sprzętu podczas badań itp. Dzięki temu nasza firma może zagwarantować klientowi wysoką jakość naszych produktów.

IMG_9548.jpg

- Jeśli istnieje kontrola jakości, oznacza to, że są i wykryte niespójności…

- Oczywiście. Rejestrujemy wszystkie zidentyfikowane przez nas niespójności. Dla każdego przypadku ustalamy przyczynę, która spowodowała jego powstanie. Podstawą naszego systemu zarządzania jakością jest eliminacja nie tylko wykrytych niespójności, ale także (obowiązkowo) przyczyny, która je spowodowała. Tylko w ten sposób będziemy ubezpieczeni na wypadek ponownego pojawienia się niespójności.

- Czy obecny system zarządzania jakością jest zgodny ze światową praktyką?

- Nasz system zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Oznacza to, że spełniamy wymagania systemu zarządzania jakością na poziomie międzynarodowym. A z punktu widzenia naszych produktów oznacza to, że jesteśmy w stanie zapewnić stabilny poziom ich jakości. Każda jednostka produkcji opuszczająca nasze przedsiębiorstwo spełnia jego wymagania.

Сертификат СМК 2018г..jpg
- Pewnie, powinniście mieć do swojej dyspozycji duży personel. W jaki sposób śledzicie wszystko?

- W naszej służbie zarządzania jakością pracuje ponad 200 osób. Ale liczba pracowników, dzięki której pracy jakość sprzętu Corum Group stale rośnie, jest absolutnie równa całej liczbie naszych przedsiębiorstw „Corum Druzhkovsky Zakład Budowy Maszyn” i „Corum Svet Shakhtyora”. Każdy z pracowników rozumie swoją osobistą odpowiedzialność za jakość sprzętu, który produkujemy i wysyłamy do klienta. To część naszej kultury korporacyjnej.

Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych przy zatrudnianiu są szkoleni w zakresie podstaw zarządzania jakością. Podczas tych szkoleń wprowadzających pracownicy zarządzania jakością wyjaśniają, dlaczego ważnym jest szukanie przyczyny niezgodności, a nie tylko jej usuwanie. Omawiają z nowymi pracownikami osobistą odpowiedzialność każdego za ogólny poziom jakości produktów firmy.

Nasz system zarządzania jakością budujemy w taki sposób, aby każda osoba, która pracuje z naszymi produktami, rozumiała, że od jej działań zależy ich dalsza wydajność i niezawodność, a co za tym idzie dobrobyt przedsiębiorstwa, firmy.

Śledzimy również światowe trendy w inżynierii mechanicznej. Sprawdzamy benchmarki największych producentów w swojej branży i nie tylko. Przed pandemią regularnie odwiedzaliśmy zakłady produkcyjne czołowych firm europejskich, wykorzystywaliśmy ich doświadczenia i dzieliliśmy się własnymi. Ale koronawirus wprowadził zmiany w planach wielu firm.

9c59821db86331b84692b62bca9b3392.png

I oczywiście nieustannie pracujemy nad podnoszeniem kwalifikacji naszych inspektorów. Wszystko to jest częścią naszej pracy nad budowaniem kultury korporacyjnej w zakresie jakości naszej firmy.

- Co uważasz za dobry wynik swojej pracy w dziedzinie jakości?

- Wszyscy pracownicy służby zarządzania jakością rozumieją, że z tego, jak pracujemy w kontroli jakości, to, jak przekażemy ideę odpowiedzialności za jakość każdemu pracownikowi zaangażowanemu w proces produkcji, ostatecznie zależy od tego, czy klient będzie do nas powracał. A to dla nas najlepszy wynik.

IMG_9690.jpg

Anastasio, dziękuję za rozmowę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania / sugestie dotyczące jakości sprzętu Corum Group, napisz na adres e-mail gulina.anastasiya@corum.com

Najnowsze wiadomości