Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownika
OK

Corum Group wdraża cyfrowe planowanie do produkcji przemysłowej

Corum Group rozpoczął eksploatację przemysłową automatycznego systemu planowania produkcyjnego Opcenter APS. Na Ukrainie tego systemu używa się po raz pierwszy w zakładzie budowy maszyn z produkcją projektową.

W „Corum Svitlo shakhtaria” zakończono pierwszy etap wdrożenia systemu Opcenter APS (wcześniej - Siemens Preactor) na poziomie planowania międzyhalowego. Taki system pozwoli na optymalne planowanie zaangażowania mocy produkcyjnych firmy na poziomie hal, czyli otrzymanie informacji o terminach produkcji części dla wszystkich otwartych zamówień, analizę odchyleń od terminów kontraktowych oraz możliwość podejmowania optymalnych decyzji zarządczych. Drugim etapem planu jest wdrożenie systemu planowania wewnątrzhalowego, w którym zadania są rozliczane dla każdego centrum roboczego.

Opcenter APS to intelektualny system planowania. On automatycznie tworzy harmonogram produkcyjny. Jednocześnie system kompleksowo uwzględnia sprzęt, personel, materiały i komponenty, warunki kontraktów i priorytety zamówień. Szybka analiza danych pozwala zminimalizować błędy i przyspieszyć procesy. Zautomatyzowany system planowania produkcji pozwoli na jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych zakładu.

Za pomocą cyfrowego planowania firma planuje uzyskań 2-5-krotne przyspieszenie budowy harmonogramu produkcji, zmniejszenie produkcji w toku oraz zmniejszenie udziału przeterminowanych zamówień. 

Nowy system będzie szybko generować statystyki dotyczące wykorzystania zasobów produkcyjnych i pracowników z uwzględnieniem planowania - dla bardziej efektywnych, obiektywnych i wysokiej jakości decyzji zarządczych.

Dzięki Opcenter APS Corum Group zyskuje „holistyczny obraz” wykorzystania produkcji dla otwartych zamówień oraz kontrolę realizacji zamówień przez kierowników produkcji. Skraca również czas na przygotowanie i tworzenie różnych raportów analitycznych oraz rozwój elementu Industry4.0 w przedsiębiorstwach firmy.

Zespół projektowy zorganizował już integrację danych z systemu księgowego 1C z systemem Opcenter APS. To jest duża ilość danych, która obejmuje: skład produktu, technologii produkcji, produkcji w toku. Specjaliści zakładu zobaczyli pełne informacje o zamówieniach w „jednym okienku”, co w przyszłości pozwoli im pracować skutecznie i z orientacją na wynik.

- Cyfrowe planowanie znacząco zwiększy wydajność produkcyjną Corum Group i pozwoli firmie na utrzymanie pozycji lidera na rynku inżynierii mechanicznej, - powiedział Dmytro Fedorov, kierownik Działu Informatycznego w Grupie Corum.Opcenter APS pomaga planować, analizować i skutecznie pracować z danymi, otrzymując odpowiednio pełne informacje o wszystkich etapach produkcji.

Corum Group kontynuuje transformację, wdraża nowe praktyki i nowoczesne technologie.

Inne filmy

#