Rinat Achmetow. Kto da њwiat, ten najwiкkszy mкdrzec