Kanaі TV "Skif". Pracownicy Corum, sobotк - przeddzieс urodzin Druїkowskiego Zakіadu Budowy Maszyn, spкdzili na pracach spoіecznych.