Kanaі telewizyjny "Rudana". W Krzyworoskiej Fabryce Urz№dzeс Gуrniczych Corum po przeprowadzonym remoncie, zostaіy oddane do uїytku pomieszczenia socjalne.