Dla dostawców

Dla Corum Group jakość jest priorytetem. Dlatego dajemy wszystkim producentom możliwość zostania naszymi partnerami w otwartym i przejrzystym systemie.

Podstawowe zasady, którymi kieruje się firma w realizacji zamówień:

  • przejrzystość i otwartość informacyjna,
  • brak dyskryminacji i nieuzasadnionych ograniczeń konkurencji,
  • celowe i efektywne wydatkowanie środków firmy,
  • budowanie długoterminowych relacji partnerskich z dostawcami.

Podstawowe zasady, którymi kieruje się firma przy wyborze dostawców towarów i usług:

  • reputacja biznesowa kontrahenta,
  • wysoka jakość oferowanych materiałów lub świadczonych usług,
  • terminowość dostaw,
  • optymalny poziom cen i atrakcyjne warunki płatności.
  • Firma jest zawsze otwarta na współpracę z dostawcami, którzy spełniają wymienione kryteria.

W sprawie współpracy:

+38 (095) 231-60-75 Новоселов Артем Сергеевич

Corum Group na bieżąco prowadzi kwalifikację wstępną i selekcję dostawców według następujących grup aktywów materialnych, usług:

Wykaz nabywanych aktywów materialnych 16 КБ

Corum Group dąży do wzajemnie korzystnej i solidnej współpracy ze swoimi dostawcami! Jako dynamicznie rozwijająca się Firma wdrożyliśmy zautomatyzowany system zarządzania zakupami APS Smart. Rozwiązanie to zapewni przejrzystość dostaw materiałów i komponentów.

Platforma przetargowa Corum