Zadania

«Ściana wydobywcza pod klucz»
Zintegrowane rozwiązania – korzyść dla górników

We wrześniu 2018 roku w celu uruchomienia nowej ściany wydobywczej dla wyrobiska kopalni "Sadkinskaja", Corum Group dostarczył zmechanizowany zespół wiertniczy. W podstawę jego opracowania został założony szereg unikalnych rozwiązań projektowych, które zapewniają wysoką wydajność sprzętu i realizację planowanych celów produkcyjnych wydobycia.

Oglądać projekt