Zarządzanie

Michaił Potapow p. o. Dyrektora Generalnego
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
Michaił Potapow p. o. Dyrektora Generalnego
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

Mykhail Potapov pełni obowiązki  Dyrektora Generalnego Corum Group z kwietnia 2018 roku.

Michaił Potapow posiada 17 letnie doświadczenie w dziedzinie ekonomii i finansów.

Od kwietnia 2012 roku obejmuje stanowisko dyrektora ds. finansów Corum Group. W czasie pracy w firmie udało mu się zbudować system zarządzania kapitałem obrotowym, wzmocnić znaczenie służb IT w zakresie zarządzania procesami biznesowymi oraz znacząco poprawić skuteczność działalności inwestycyjnej.

Pod jego kierownictwem został wdrożony nowy system budżetowania oraz projekt automatyzacji zarządzania systemem płatności.

Przed dołączeniem do naszej firmy, Michaił pracował w największej hucie metalu "Kriworożstal" i holdingu "AwtoKrAZ", gdzie przeszedł drogę od zastępcy dyrektora ds. metodologii i audytu do zastępcy dyrektora generalnego - dyrektora ds. ekonomii i finansów.

Roman Faborovskii Dyrektor ds. Finansów
Roman Faborovskii Dyrektor ds. Finansów

Roman Faborovskii zaczął pracować na firmie Corum Group na stanowisku Dyrektora ds. Finansów w 2018 roku.

Wcześniej pracował w Grupie DTEK Energo na stanowisku Kierownika Departamentu Rachunkowości wg MSFO. W tym czasie zorganizował skuteczną pracę Departamentu, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie okresów przygotowania i przeprowadzenia przeglądu sprawozdań finansowych konsolidowanych. Brał aktywny udział w automatyzacji procesów biznesowych i systemu sprawozdawczości konsolidowanej, a także w procesie integracji nowych firm, restrukturyzacji portfela kredytowego i emisji euroobligacji.

Roman uzyskał wykształcenie wyższe w Donieckiej Państwowej Akademii Zarządzania na kierunku "Finanse".

Yana Shuvar Dyrektor HR
Yana Shuvar Dyrektor HR

W marcu 2018 roku Yana Shuvar została mianowana Dyrektorem HR Сorum Group.

Od 2011 roku Yana pracowała na firmie DTEK na stanowisku kierownika działu zarządzania świadczeniami i ulgami "DTEK Vostokenergo", a później na stanowisku kierownika departamentu zarządzania personelem Wschodniego biura firmy. W 2017 roku powołana została kierownikiem departamentu komunikacji wewnętrznych "DTEK Energo" i stanęła na czele kierunku polityki informacyjnej i mediów korporacyjnych.

W trakcie pracy na firmie DTEK skutecznie realizowała szereg potężnych projektów HR mających na celu zwiększenie motywacji personelu i efektywności procesów biznesowych. Wśród nich – wdrożenie systemu gradingowego wynagrodzeń, nowego systemu premiowania, systemu wyznaczania celów, procedury corocznej oceny działalności pracowników i jedynego pakietu socjalnego. Także pod kierownictwem Yany Shuvar wybrano wewnętrznego wykonawcę napraw, zorganizowano dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, unifikowano struktury i etaty firm oraz modernizowano system doboru, adaptacji i rozwoju personelu.

Yana studiowała na wydziale ekonomiczno-prawnym w Donieckim Uniwersytecie Narodowym i uzyskała tytuł Magistra ekonomii.

W 2010 r. obroniła pracę doktorską pod tytułem "Modelowanie procesów zarządzania motywacją personelu firmy" i uzyskała stopień naukowy kandydata nauk ekonomicznych.

Marina Tatarincewa Dyrektor ds. wsparcia prawnego
Marina Tatarincewa Dyrektor ds. wsparcia prawnego

Marina Tatarincewa - nowy dyrektor ds. wsparcia prawnego Corum Group.

Karierę rozpoczęła w 1999 roku w obwodowej administracji państwowej Doniecka, gdzie pracowała przez 12 lat, w tym 5 lat jako kierownik resortu prawnego. Podczas pracy w sektorze państwowym akta prawne wydawane przez urzędy i organy państwowe, nie zostały odwołane w trybie sądowym, co potwierdza profesjonalizm kierowanej przez Marinę służby.

Od 2011 do 2013 Marina stała na czele departamentu regulacji normatywno-prawnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej Ukrainy. Przewodniczyła procesowi zakrojonej na dużą skalę reorganizacji Ministerstwa w okresie połączenia dwóch ministerstw. Zorganizowała pion współdziałania ze służbami prawnymi przedsiębiorstw podległych, wdrożyła system podniesienia ich kwalifikacji.

Pani Marina Anatoljewna pracowała w Aparacie Rady Najwyższej Ukrainy jako pomocnik-doradca posła na Sejm Ukrainy. Zdobyła tam doświadczenie w opracowaniu projektów ustaw w zakresie rozwoju regionalnego, samorządu lokalnego, i ich wsparcia w Radzie Najwyższej. Zajmowała się działalnością społeczną i charytatywną w szeregu organizacjach, takich jak: "Rozwój Przyazowia" (Mariupol), "Odnowienie Donbasu" (Kijów).

W 2017 roku rozpoczęła pracę w DTEK. Stała na czele działu prawnego w DTEK Dnieprowskie Sieci Zasilania. Zgodnie z wynikami 2018 zespół kierowany przez Marinę został uznany za najlepszy wśród spółek grupy DTEK Sieci.

Yekaterina Rybak PO Dyrektora ds. Komunikacji
Yekaterina Rybak PO Dyrektora ds. Komunikacji

Yekaterina Rybak stoi na czele Dyrekcji ds. Komunikacji od maja 2018 roku.

Pracę w Corum Yekaterina rozpoczęła w 2011 roku. Pierwsze stanowisko – to Główny Specjalista ds. Projektów Specjalistycznych, obejmujące branding i przedsięwzięcia integracyjne. Właśnie wtedy Yekaterina została zauważona przez kierownictwo jako potencjalny kandydat na wyższe stanowiska w zakresie komunikacji korporacyjnych i wkroczyła do programu rozwoju rezerwy kadrowej „TOP-50”.

W charakterze Menedżera ds. Komunikacji Regionalnych Yekaterina skutecznie realizowała projekt pilotowy w zakresie audytu komunikacji wewnętrznych i renomy firmy.

Na stanowisku Kierownika Departamentu Komunikacji Wewnętrznych, które Yekaterina obejmowała doniedawna, odpowiadała za programy pozycjonowania TOP-zarządzania Corum i utrzymywanie aktywności informacyjnej firmy na rynkach, opracowała strategię digital firmy. Największy projekt na tym stanowisku – rebranding firmy. Yekaterinie w najkrótsze terminy udało się zwiększyć rozpoznawalność nowego brandu – Corum – wśród wewnętrznych i zewnętrznych audytorium poprzez realizację projektów cross-funkcjonalnych z marketingiem i HR-dyrekcją.

Wykształcenie Yekaterina uzyskała w Dnieprodzierżyńskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym na kierunku „Zarządzanie organizacji”. Potem ukończyła aspiranturę w Donieckim Państwowym Uniwersytecie Zarządzania na kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem”.

Przed przyjściem do Corum pracowała Menedżerem Projektów w Event Firmie „Emotion Lab”, Menedżerem Reklamowym sieci supermarketów „Obzhora”.


Aleksandr Dyatlov Dyrektor ds. Produkcji
Aleksandr Dyatlov Dyrektor ds. Produkcji
Aleksji Żytnik Dyrektor Corum Shahtspetsstroy
Aleksji Żytnik Dyrektor Corum Shahtspetsstroy

Aleksji Żytnik przyszedł do firmy w styczniu 2011 roku na stanowisko kierownika Departamentu wsparcia prac projektowych. Ze względu na duże doświadczenie i wysoką skuteczność w marcu 2012 roku został mianowany na kierownika Departamentu transportu kopalnianego, a w październiku 2012 roku został mianowany zastępcą dyrektora Departamentu projektów infrastrukturalnych.

Z jego udziałem został wdrożony projekt pilotażowy z wymiany podnośnika CSz5x4 oraz odbyło się przejście na model OEM-produkcji, który stał znaczącym krokiem w zwiększeniu skuteczności procesów biznesowych w firmie.

Od początku 2015 roku Aleksji Żytnik - p.o. Dyrektora Departamentu projektów infrastrukturalnych.

Swą pracę rozpoczynał w fabryce Donieckgormasz, w której przeszedł drogę od inżyniera-konstruktora do zastępcy głównego konstruktora. Posiada tytuł magistra w specjalizacji "Sprawa górnicza".