Zarządzanie

Michaił Potapow p. o. Dyrektora Generalnego
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
Michaił Potapow p. o. Dyrektora Generalnego
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

Mykhail Potapov pełni obowiązki  Dyrektora Generalnego Corum Group z kwietnia 2018 roku.

Michaił Potapow posiada 17 letnie doświadczenie w dziedzinie ekonomii i finansów.

Od kwietnia 2012 roku obejmuje stanowisko dyrektora ds. finansów Corum Group. W czasie pracy w firmie udało mu się zbudować system zarządzania kapitałem obrotowym, wzmocnić znaczenie służb IT w zakresie zarządzania procesami biznesowymi oraz znacząco poprawić skuteczność działalności inwestycyjnej.

Pod jego kierownictwem został wdrożony nowy system budżetowania oraz projekt automatyzacji zarządzania systemem płatności.

Przed dołączeniem do naszej firmy, Michaił pracował w największej hucie metalu "Kriworożstal" i holdingu "AwtoKrAZ", gdzie przeszedł drogę od zastępcy dyrektora ds. metodologii i audytu do zastępcy dyrektora generalnego - dyrektora ds. ekonomii i finansów.

Roman Faborovskii Dyrektor ds. Finansów
Roman Faborovskii Dyrektor ds. Finansów

Roman Faborovskii zaczął pracować na firmie Corum Group na stanowisku Dyrektora ds. Finansów w 2018 roku.

Wcześniej pracował w Grupie DTEK Energo na stanowisku Kierownika Departamentu Rachunkowości wg MSFO. W tym czasie zorganizował skuteczną pracę Departamentu, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie okresów przygotowania i przeprowadzenia przeglądu sprawozdań finansowych konsolidowanych. Brał aktywny udział w automatyzacji procesów biznesowych i systemu sprawozdawczości konsolidowanej, a także w procesie integracji nowych firm, restrukturyzacji portfela kredytowego i emisji euroobligacji.

Roman uzyskał wykształcenie wyższe w Donieckiej Państwowej Akademii Zarządzania na kierunku "Finanse".

Igor Vovk Dyrektor HR
Igor Vovk Dyrektor HR
Igor Vovk został dyrektorem działu HR Corum Group w październiku 2019 roku. Wcześniej przez siedem lat pracował w DTEK, gdzie budował karierę od menadżera HR do kierownika działu wynagrodzeń i świadczeń związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.
Jego  osiągnięcia zawodowe: wprowadzenie systemu wartościowania wynagrodzeń z pracę, projekty antykryzysowe, opracowanie systemu motywacyjnego dla pracowników, wprowadzenie systemu kafeteryjnego świadczeń i inne projekty HR. Przekształcił firmę zajmującą się budownictwem energetycznym w pełnoprawną strukturę EPCM. Zwiększyło to efektywność pracy przedsiębiorstwa.
Igor ma wykształcenie wyższe w dwóch kierunkach. W 2004 roku ukończył Państwowy Uniwersytet Techniczny w Krzemieńczuku w specjalności  pojazdy samochodowe i przemysł motoryzacyjny. Trzy lata później otrzymał dyplom Państwowego Uniwersytetu im. M. Ostrogradskiego w Krzemieńczuku w specjalności zarządzanie organizacją.
Dyrektor HR Corum Group w dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje. W 2019 roku szkolił się w ramach programu Akademii DTEK  „Energia wiedzy” w Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu.
Marina Tatarincewa Dyrektor ds. wsparcia prawnego
Marina Tatarincewa Dyrektor ds. wsparcia prawnego

Marina Tatarincewa - nowy dyrektor ds. wsparcia prawnego Corum Group.

Karierę rozpoczęła w 1999 roku w obwodowej administracji państwowej Doniecka, gdzie pracowała przez 12 lat, w tym 5 lat jako kierownik resortu prawnego. Podczas pracy w sektorze państwowym akta prawne wydawane przez urzędy i organy państwowe, nie zostały odwołane w trybie sądowym, co potwierdza profesjonalizm kierowanej przez Marinę służby.

Od 2011 do 2013 Marina stała na czele departamentu regulacji normatywno-prawnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej Ukrainy. Przewodniczyła procesowi zakrojonej na dużą skalę reorganizacji Ministerstwa w okresie połączenia dwóch ministerstw. Zorganizowała pion współdziałania ze służbami prawnymi przedsiębiorstw podległych, wdrożyła system podniesienia ich kwalifikacji.

Pani Marina Anatoljewna pracowała w Aparacie Rady Najwyższej Ukrainy jako pomocnik-doradca posła na Sejm Ukrainy. Zdobyła tam doświadczenie w opracowaniu projektów ustaw w zakresie rozwoju regionalnego, samorządu lokalnego, i ich wsparcia w Radzie Najwyższej. Zajmowała się działalnością społeczną i charytatywną w szeregu organizacjach, takich jak: "Rozwój Przyazowia" (Mariupol), "Odnowienie Donbasu" (Kijów).

W 2017 roku rozpoczęła pracę w DTEK. Stała na czele działu prawnego w DTEK Dnieprowskie Sieci Zasilania. Zgodnie z wynikami 2018 zespół kierowany przez Marinę został uznany za najlepszy wśród spółek grupy DTEK Sieci.

Aleksandr Dyatlov Dyrektor ds. Produkcji
Aleksandr Dyatlov Dyrektor ds. Produkcji
Aleksji Żytnik Dyrektor Corum Shahtspetsstroy
Aleksji Żytnik Dyrektor Corum Shahtspetsstroy

Aleksji Żytnik przyszedł do firmy w styczniu 2011 roku na stanowisko kierownika Departamentu wsparcia prac projektowych. Ze względu na duże doświadczenie i wysoką skuteczność w marcu 2012 roku został mianowany na kierownika Departamentu transportu kopalnianego, a w październiku 2012 roku został mianowany zastępcą dyrektora Departamentu projektów infrastrukturalnych.

Z jego udziałem został wdrożony projekt pilotażowy z wymiany podnośnika CSz5x4 oraz odbyło się przejście na model OEM-produkcji, który stał znaczącym krokiem w zwiększeniu skuteczności procesów biznesowych w firmie.

Od początku 2015 roku Aleksji Żytnik - p.o. Dyrektora Departamentu projektów infrastrukturalnych.

Swą pracę rozpoczynał w fabryce Donieckgormasz, w której przeszedł drogę od inżyniera-konstruktora do zastępcy głównego konstruktora. Posiada tytuł magistra w specjalizacji "Sprawa górnicza".

Vladimir Churilov Dyrektor Corum Source
Vladimir Churilov Dyrektor Corum Source
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakupach i zaopatrzeniu działu węglowego DTEK. W firmie energetycznej przeszedł drogę od specjalisty w dziale kontroli i analizy zakupów do kierownika działu ds. rozwoju strategii zamówień i kierownika działu procedur przetargowych. W 2016 r. został mianowany dyrektorem departamentu zaopatrzenia materiałowo-technicznego kopalni Obuchowskaja, a dwa lata później został zastępcą dyrektora ds. usług.

Osiągnięcia Włodzimierza na ostatnim stanowisku w kopalni Obuchowskaja:

* Zapewnił stabilne funkcjonowanie operacji zakupu: zespół z rozproszonych działów połączył w jedną drużynę, która zaczęła pracować na wspólny wynik - zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa.

* Od zera stworzył własną grupę dostawców i zbudował długoterminowe relacje z każdą firmą w celu stabilnego zabezpieczenia kopalni w niezbędne produkty.

* Uzgodnił z wykonawcami regularną produkcję dla przedsiębiorstwa w okresie kryzysu. Pomogło to działowi górniczemu kontynuować pracę i zrealizować zaplanowane cele.

* Dostosował harmonogram zakupów do potrzeb przedsiębiorstwa.

* 10-15 kategorii produktów, których zakup był centralnie obsługiwany przez centrum korporacyjne, przeniósł do działu zaopatrzenia przedsiębiorstwa. Pozwoliło to na szybkie zaopatrzenie przedsiębiorstwa w niezbędne produkty.

Z wykształcenia Vladimir Churilov jest magistrem cybernetyki ekonomicznej na Donieckim Narodowym Uniwersytecie Technicznym. W 2019 roku otrzymał dyplom magistra administracji biznesowej w Kijewsko-Mohylańskiej Szkole Biznesowej, Akademii DTEK.