Historia

Nasze osiągnięcia

2015-2017

1

Rozwój portfela produktów

Wdrożyliśmy unikalne zintegrowane projekty i wdrożyliśmy nowe produkty:

 • Zakończyliśmy budowę głównej instalacji wentylacyjnej dla Zaporoskiego kombinatu rud żelaza (ZKRŻ) VO-42.5RZ.
 • Stworzyliśmy pierwszy na świecie skomplikowany frontalny kompleksu cięcia CNF, który został już przetestowany i wprowadzony do seryjnej produkcji.
 • Zmodernizowaliśmy ciężką podporę 3KD90TS, zwiększając jej zasoby o 3 razy.
 • Wprowadziliśmy na rynek całkowicie nowy produkt – kombajn ścianowy CLS450.
 • Zakończyliśmy budowę i wzmocnienie szybów kopalni Nui Beo w Wietnamie.
 • Opanowaliśmy wydobycie gipsu za pomocą wydajności dla firmy Siniat.
zobacz wszystko
2

Serwis i naprawy

1. W tym kluczowym obszarze naszej działalności utworzyliśmy dwie dywizje:

 • Dyrekcja ds. Produkcji wykonuje naprawy kapitałowe i naprawy na dużą skalę w warsztatach naprawczych "Corum Swiet Szachtiora " i "Corum Drużkowski Zakład budowy maszyn".
 • Corum Repair świadczy usługi serwisowe i wykonuje naprawy awaryjne w miejscach w pobliżu obiektów Klienta.

2. Zrealizowane 1863 zlecenia serwisowe z ostatnich 2 lat.

3. Warunki naprawy sprzętu od Klienta zostały zredukowane 3 razy.

4. Wdrożono zdalne szkolenie klientów do zawiłości pracy z technologią firmy.

zobacz wszystko
3

Rozwój relacji z klientami

1. Zwiększyliśmy przejrzystość procesu sprzedaży i zmieniliśmy podejście do niego. W wyniku tego liczba umów zawartych w 2016 r. wzrósła o 32% w porównaniu do 2015 r.

2. Koncentrujemy się na rynkach, na których posiadamy wiedzę specjalistyczną - przy złożonych warunkach górniczych i geologicznych (Iran, Estonia, Macedonia, Wietnam, Kazachstan, Rosja)

3. Opracowujemy indywidualne rozwiązania dla każdego Klienta, biorąc pod uwagę warunki kopalni i rudników.

4

Nasi ludzie

1. Nauczyliśmy się szybko dostosowywać do zmian.

2. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy projekt "Szkoła trenerów wewnętrznych". Przygotowaliśmy 62 instruktorów, którzy opracowali 80 programów szkoleniowych.

3. Wdrożono instytut mentoringu w celu uzupełnienia niedoboru pracowników w przedsiębiorstwach i poprawy ich umiejętności:

 • przeszkolono 117 mentorów, a następnie 74 następców;
 • 56 osób kształtowanych zakwalifikowali się do rangi pracowników;
 • 1 586 osób zostało zatrudnionych do pracy w przedsiębiorstwach.

4. Wprowadziliśmy szybki system podejmowania decyzji.

5. Wprowadziliśmy efektywną strukturę organizacyjną, przechodząc od pionowej do funkcjonalnej modeli.

zobacz wszystko
5

Zwiększenie wydajności produkcji

1. Produkcja 23 tysięcy nowych produktów opanowała nasze fabryki w Charkowie i Drużkowce. To jest spożywcze linijki, poprzednio produkowane w zakładach produkcyjnych, kontrola nad którymi została utracony w roku 2014.

2. Zainwestowaliśmy 77 mln hrywien w rozwój mocy produkcyjnych: haftowanie "wąskich gardeł" i automatyzację procesów.

3. Zmniejszyliśmy czas produkcji kombajnu chodnikowego KPD do 100 dni. W 2015 roku wynosiła 210 dni.

4. Wprowadziliśmy scentralizowany system zakupów.

5. Zmniejszyliśmy i poprawiliśmy jakość kapitału obrotowego.

zobacz wszystko

2014

 • Został zatwierdzony Kodeks etyki korporacyjnej
 • Podpisano strategiczne porozumienie pomiędzy Corum a Grupą Metinwest na okres pięciu lat
 • Został podpisany protokół o zamiarze powołania wspólnego przedsiębiorstwa na terytorium Chin
 • W skład Corum infrastructure weszły przedsiębiorstwa "Szachtspecstroj" oraz "Lugańskgiproszacht"
 • Maszyna załadunkowa Corum zdobyła nagrodę "Grand Prix" na wystawie "Węgiel Rosji oraz Górnictwa 2014"
 • Zostały otwarte wydziały montażowe na bazie fabryk "Corum Światło Górnika" oraz "Corum Drużkowska Fabryka budowy maszyn"
 • Został otwarty nowy serwisowo-naprawczy centrum w Kuzbasie
 • Na rynek został wprowadzony nowy KBT200 - pierwszy w świecie kombajn do czyszczenia z pionowym węzłem typu bębnowego oraz bezłańcuchowy napędem zasilania
 • Siedziba firmy została przeniesiona do Kijowa
 • Pierwsze 2 kombajny chodnikowe KPD zostały dostarczone na polski rynek
 • Urządzenie podnoszące Corum ustanowiło swój pierwszy rekord na kopalni im. Bohaterów kosmosu
 • Ukończono budownictwo 2-ch szybów we Wietnamie
 • Corum – zwycięzcą premii "HR-marka Ukraina 2014" w kategorii "Świat"
zobacz wszystko

2013

 • Wyposażenie ściany w zmechanizowany kompleks w KW „Obuchowskoje”
 • Zawarcie porozumienia o Sojuszu Strategicznym z DTEK
 • Wdrożenie w Kompanii nowego progresywnego systemu wynagrodzenia
 • Kompania zapewniła sobie stałą obecność w Polsce
 • Kompana otrzymała nową nazwę – Corum Group (Corum)
zobacz wszystko

2012

 • Utworzenie trzech Pionów produktowych, zgodnie z naszą Strategią
 • Dostawa wentylatorów głównego napowietrzania dla kompanii „Norylski Nikiel” i „Kazachmys”
 • Otwarcie specjalistycznej produkcji remontowej w Gorłowce – dla remontu kombajnów węglowych i w Drużkowce – dla remontów obudów zmechanizowanych
 • Wyposażenie ściany w DTEK „Pawłogradugol” w zmechanizowany kompleks
 • Otwarcie przedstawicielstwa w Wietnamie i podpisanie kontraktu z wietnamską kompanią VINACOMIN na budowę szybów kopalnianych
 • Dostawa zmodernizowanych urządzeń wirnika dla koparek czerpakowych w odkrywce Gacko (Bośnia i Hercegowina)
 • Otwarcie przedstawicielstw handlowych „Gornyje maszyny RUS” w Kamiensk-Szachtinsku w Starom Oskole
 • Przyłączenie Charkowskich Zakładów Budowy Maszyn „Swiet Szachtiora” do Kompanii
zobacz wszystko

2010-2011

 • Opracowanie i zatwierdzenie Strategii rozwoju Spółki
 • Regulacja i standaryzacja wszystkich procesów w Spółce
128 lat doświadczenie skutecznych rozwiązań
35 tysięcy metrów pokonani w sposób pionowy i poziomy
>500 mln ton węgla wydobyto za pomocą urządzeń Corum za ostatnie sześć lat